RYDE PASS

Terms & Conditions

Kanseller abonnement: Du kan når som helst si opp ditt Ryde Pass abonnement i vår app (via Meny > Profil). 

Cancelling subscription: You can at any time cancel your active Ryde Pass subscription in our app (via Menu > Profile). 

NORSK

– Ryde Pass er personlig og kan kun benyttes av en bruker og kun på en telefon. Dette blir tett monitorert og misbruk vil lede til permanent suspendert brukerkonto uten noen form for kompensasjon.
– Ryde Pass kan ikke kjøpes med credits.
– Månedskort er gyldig i 30 dager. Dagspass er gyldig i 24 timer.

– De første 30 minuttene av turen er gratis. Deretter vil normal minuttpris være gjeldende.
– Ryde Pass fungerer bare i byen der du har kjøpt passet.
– Ryde Pass er ikke refunderbart.
– Det kan enkelte dager bli aktuelt å stenge tjenesten grunnet fare for snø og is.
– Det er ikke tillatt å bruke Ryde Pass for kommersiell transport av varer og/eller tjenester (f.eks. matlevering og/eller andre leveringstjenester).
– Det er ikke tillatt å bruke våre tjenester på en måte som utskiller seg sterkt fra normalt bruksmønster mens du har et aktivt Ryde Pass (f.eks. ha unaturlig mange og/eller lange reiser sammenlignet med den gjennomsnittlige brukeren).
– Ordinære Kjøpsbetingelser (se her) gjelder i tillegg til disse vilkårene.

ENGLISH

– The Ryde Pass is limited to one user and one phone only. This is closely monitored and misuse will lead to a permanently suspended account without compensation for any loss.
– Ryde Pass may not be bought with credits.
– A Monthly Pass is active for 30 days. A Day Pass is active for 24 hours.
– The first 30 minutes of a trip is free. After that, the normal minute fee will apply.
– The Ryde Pass will only work in the city where you have bought the pass.
– The Ryde Pass is non-refundable.
– The service could potentially be closed on days with hazardous weather conditions.
– It is prohibited to use the Ryde Pass for commercial transportation of goods and/or services (e.g. food delivery and/or other delivery services).
– You may not use our services in a way that greatly deviates from the normal usage pattern with an active Ryde Pass (e.g. having unnaturally many and/or long rides compared to an average user).
– Ordinary Terms & Conditions (found here) still apply.

Close Menu