Forsikring

‍

Hos Ryde har du lovlig ansvarsforsikring fra If inkludert i hver tur
Vi i Ryde er stolte av Ä tilby alle kunder i Norge ansvarsforsikring pÄ hver eneste tur de kjÞrer fra og med 1. september 2022. Forsikringen gir deg trygghet i at personskader pÄ deg selv eller andre, samt materielle skader er dekket av Van Ameyde.

‍Hva er inkludert:
Ansvarsforsikringen dekker skader pÄ fÞrer, passasjerer, andres kjÞretÞy og andres eiendom. Dekker skade pÄ personer, uten belÞpsgrense (dine klÊr og andre personlig eiendeler dekkes ikke). Skader pÄ andres kjÞretÞy, bygninger og gjenstander dekkes med inntil 100 millioner kroner.

 • Objektivt ansvar – hvilket betyr at du har krav pĂ„ erstatning selv om fĂžrer eller eier av kjĂžretĂžyet ikke har utvist skyld
 • Personskade er dekket uten belĂžpsgrense (dine klĂŠr og andre personlig eiendeler dekkes ikke)
 • Som hovedregel har du krav pĂ„ erstatning for ditt Ăžkonomiske tap som fĂžlge av en trafikkulykke. Dette omfatter bĂ„de inntektstap og utgifter.
 • Hvis den medisinske skaden blir varig, kan du ogsĂ„ ha krav pĂ„ menerstatning. Dette er en erstatning for redusert livsutfoldelse som fĂžlge av skaden (ikke-Ăžkonomisk tap).

Forsikringsselskapet vÄrt heter Van Ameyde. Eposten deres er: claims@vanameyde.no og tlf er: 22 00 20 00.

‍

Forsikring

Hos Ryde har du laglig ansvarsförsÀkring frÄn If inkluderad i varje tur. Vi pÄ Ryde Àr stolta över att erbjuda alla kunder i Sverige ansvarsförsÀkring för varje tur de kör frÄn och med 23. december 2023. FörsÀkringen ger dig trygghet genom att personskador pÄ dig sjÀlv eller andra, samt materiella skador, tÀcks av Cachet.

Vad som ingÄr

 • AnsvarsförsĂ€kringen tĂ€cker skador pĂ„ föraren, passagerare, andra fordon och annans egendom.
 • TĂ€cker skada pĂ„ personer, utan beloppsgrĂ€ns (dina klĂ€der och andra personliga tillhörigheter tĂ€cks inte).
 • Skador pĂ„ andras fordon, byggnader och föremĂ„l tĂ€cks med upp till 100 miljoner kronor.
 • Objektivt ansvar - vilket innebĂ€r att du har rĂ€tt till ersĂ€ttning Ă€ven om föraren eller Ă€garen till fordonet inte har visat skuld.
 • Personskada tĂ€cks utan beloppsgrĂ€ns (dina klĂ€der och andra personliga tillhörigheter tĂ€cks inte).
 • Som huvudregel har du rĂ€tt till ersĂ€ttning för din ekonomiska förlust till följd av en trafikolycka. Detta omfattar bĂ„de inkomstbortfall och utgifter.
 • Om den medicinska skadan blir permanent kan du ocksĂ„ ha rĂ€tt till krĂ€nkningsersĂ€ttning. Detta Ă€r en ersĂ€ttning för minskad livskvalitet till följd av skadan (icke-ekonomisk förlust).

VÄrt försÀkringsbolag heter Cachet. Deras e-postadress: cachetclaims@crawco.se Och telefon: +46104107000

‍

Ryde Electric Scooter

Start ryding today