Nya regler i Sverige fr.o.m 1 september

September 1, 2022
Sweden

Lag om nya regler för elsparkcyklar

Från och med 1 september gäller nya regler för parkering och körning för elsparkcyklar.

  • Elsparkcyklar får inte längre parkeras på gång– och cykelbanor, annat än vid cykelställ eller annan uppställningsplats.
  • Det blir förbjudet att köra på gångbanor och trottoarer.
  • Kommunerna ska kunna meddela lokala undantag från dessa förbud. Hör av dig till din kommun för att få information om vilka lokala föreskrifter som gäller.

Det anses som ett trafikbrott att bryta mot reglerna, och polisen kan därför ingripa (ex bötfälla) mot den som bryter mot reglerna.

Ta gärna kontakt med oss om det är något du undrar över.

More from the blog