VILKÅR OG BETINGELSER

To read our Terms & Conditions in English, please click here.

1.) Generelle vilkår og betingelser

Disse listede vilkårene er en del av alle avtaler av Ryde Technology AS (og dets datterselskaper), et privat selskap som er opprettet under Norges lover, og har sitt hovedkontor på Pilestredet 75C, 0354 Oslo, Norge med selskapets organisasjonsnummer: 922 260 575.

Ryde Technology AS (og dets datterselskaper) omtales som Ryde og/eller oss/vi/vårt/selskapet innenfor denne avtalen.

For å kunne benytte deg av disse tjenestene krever Ryde at Du samtykker til alle vilkår og betingelser i denne avtalen.

Ryde har et samarbeid med Bydue, som blant annet innebærer at Ryde leverer deler av tjenesten på vegne av Bydue.

Ryde har et samarbeid med ShareBike, som blant annet innebærer at Ryde leverer deler av tjenesten på vegne av ShareBike.

Ryde har et samarbeid med Cats AS, som blant annet innebærer at Ryde leverer deler av tjenesten på vegne av Cats AS.

For å kunne benytte deg av tjenestene tilbudt av Bydue, ShareBike eller Cats AS, krever Ryde at du samtykker til alle vilkår og betingelser i denne avtalen. Du aksepterer at denne avtalens vilkår og betingelser vil kunne gjelde tilsvarende for bruk av tjenestene tilbudt av Bydue, Sharebike og Cats AS.

Ved å akseptere disse vilkårene garanterer og presiserer Du at Du er minst 15 år gammel. Du garanterer også at Du er fysisk skikket og har fornuftig kompetanse til å bruke og betjene våre tjenester. Du garanterer også at Du har de nødvendige evnene til å foreta en kompetent vurdering av kjøreforholdene for å kunne bruke tjenestene våre på en ansvarlig måte. Dette inkluderer hensyn til værforhold, Din helsetilstand og/eller andre faktorer som kan være relevante for å betjene et elektrisk kjøretøy. Du forstår at Du er eneansvarlig for å tilpasse hastighet, bremsing og generell kjøreoppførsel til f.eks. (men ikke begrenset til) trafikk, veiforhold, værforhold o.l. for å sikre kompetent og ansvarlig bruk.

Du bekrefter herved også at Du skal utføre en grunnleggende sikkerhetskontroll før Du bruker et kjøretøy, for eksempel å inspisere bremser, hjul, ramme, batterinivå og lys for synlige skader eller uvanlig utseende av noe slag. Du samtykker å ikke bruke kjøretøyet hvis noen av disse faktorene ikke fremstår som tilfredsstillende. Hvis disse faktorene ikke fremstår tilfredsstillende, godtar Du å rapportere problemet til Ryde Technology AS via noen av plattformene der Du kan gjøre det, f.eks. (men ikke begrenset til) applikasjonen eller via e-post.

Ryde forbeholder seg retten til å endre eller kansellere tilbud eller kampanjer når som helst.

Ryde Credits kan ikke brukes på kjøp av Ryde Pass, og kjøp av Ryde Pass og Ryde Credits refunderes ikke.

Et Ryde Pass er kun gyldig i den byen det blev kjøpt i.

Hvis en bruker har vært inaktiv i over 12 måneder, kommer credits på brukeren fjernes. 

For å hindre misbruk av tjenesten må kontoen verifiseres og det må betales et forskudd på NOK 50,-. Forskuddet vil bli belastet før din første tur og legges til din lommebok. 

Din reise kan avsluttes automatisk etter at 60-65 minutter har passert. Dette gjøres for å forhindre unødvendig høye kostnader for kunder som glemmer å avslutte reisen. Hvis sparkesykkelen befinner seg utenfor driftsområdet vil Du belastes opp till 500,- NOK, ettersom sparkesykkelen ikke skal parkeres utenfor tillatt parkeringssone. 

Tjenesten kan til tider være stengt om natten.

2.) Konto

Du bekrefter herved at Du må opprette en brukerkonto i vår mobilapplikasjon for å kunne bruke våre tjenester. Din brukerkonto er personlig for deg, og Du skal ikke (uten forutgående skriftlig samtykke fra Ryde Technology AS) opprette en brukerkonto for en annen person, overføre kontoen Din til en annen person eller hjelpe en annen person med å få tilgang til kontoen Din.

 Du bekrefter herved at informasjonen Du gir er sann og nøyaktig. Du må oppgi personlig informasjon, og et gyldig kortnummer som økonomisk informasjon for å kunne bruke tjenestene våre. Du er ansvarlig for å sørge for at den oppgitte informasjonen til enhver tid blir oppdatert. For å overholde lokale forskrifter og fornuftig operativ styring, kan Ryde Technology AS trenge å verifisere slik informasjon. Du bekrefter at Du vil hjelpe til i denne prosessen for å gjøre oss i stand til å gjøre disse verifikasjonene der det måtte være nødvendig.

Alle kontoer og deres funksjonalitet er underlagt godkjenning eller seponering etter vårt skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avvise eller avslutte hvilken som helst konto, midlertidig eller permanent, og til å nekte tilgang og forby en bestemt bruker å benytte seg av våre tjenester.

Du er ansvarlig for Din kontos sikkerhet, inkludert (men ikke begrenset til) Din påloggingsidentifikasjon, passord og kontodetaljer. Du bekrefter at slike detaljer ikke blir delt eller omtalt med noen annen part eller person. Du er ansvarlig for alt tap, skade eller problemer som kan oppstå ved utlevering av kontoinformasjonen Din, samt all uredelig aktivitet, digital trussel og/eller lignende scenario.

Du må varsle oss hvis Du mistenker og/eller er klar over enhver aktivitet som virker mistenkelig og/eller enhver uautorisert tilgang til brukerkontoen Din.

3.) Bruk av våre tjenester

Du bekrefter at ved å bruke noen av våre applikasjoner eller digitale tjenester, samtykker Du til vilkårene som er beskrevet her. Du bekrefter at Du ikke under noen omstendigheter vil modifisere eller utnytte noen av våre applikasjoner, og heller ikke dele informasjon som kan føre til slik oppførsel til noen tredjepart.

Du bekrefter herved å rapportere inn umiddelbart eventuelle problemer som skulle oppstå, f.eks. (men ikke begrenset til) feil med programvare. Hvis rapporten dreier seg om problemer med en tur (f.eks. problemer med å avslutte turen i applikasjonen), må dette rapporteres inn til oss innen 24 timer. Hvis ikke, vil henvendelsen kunne bli avvist uten videre diskusjon eller kompensasjon.

Ryde Pass (månedskort eller dagspass) er kun for personlig bruk. Det er ikke tillatt å bruke Ryde Pass for kommersiell transport av varer og/eller tjenester (f.eks. matlevering og/eller andre leveringstjenester). Når Du kjøper et Ryde Pass forpliktes Du til å bruke våre tjenester kun som en transportmetode for egen bruk og Du får ikke bruke våre tjenester på en måte som utskiller seg sterkt fra normalt bruksmønster mens Du har et aktivt Ryde Pass. Normalt kjøremønster defineres som å bruke tjenesten i 30-60 minutter per dag. Om bruken overstiger 180 minutter på en dag, eller 120 minutter gjennomsnittlig per dag over flere dager, blir dette ansett som å utskille seg sterkt fra normalt kjøremønster.

Ryde forbeholder seg retten til å blokkere Din konto og/eller fjerne Ditt Ryde Pass, hvis Du bryter med disse vilkårene.

Du forstår og bekrefter at alle immaterielle rettigheter innenfor noen av våre tjenester er den eneste eiendommen til Ryde Technology AS, og ikke vil bli brukt til kommersiell aktivitet og/eller lignende intensjoner.

Bruken av våre tjenester i Sverige (f.eks. betalinger) vil bli behandlet av vårt svenske selskap, Ryde Sweden AB, som har hovedkontor på Kyrkestensvägen 9B, 441 35 Alingsås og organisasjonsnummer 559251-2973.

4.) Atferd når Du bruker tjenestene

Du bekrefter herved at Du overholder alle lokale forskrifter som (men ikke begrenset til): Trafikkforskrifter, databeskyttelse, parkeringsinstruksjoner, instruksjoner for bruk av kjøretøy. Du bekrefter også at Du til enhver tid er kompetent nok og fysisk skikket til å betjene et kjøretøy på en forsvarlig måte, vurdere alle trafikkforhold, i tillegg til å vise generell sunn fornuft.

Du er eneansvarlig og påtar deg alt ansvar og/eller risiko for personskader eller skader som måtte oppstå ved bruk av noen av våre kjøretøy. Du bekrefter at Du vil behandle ethvert kjøretøy med sunn fornuft (som beskrevet i denne avtalen) og forstå at skader, byrder eller kostnader mot Ryde Technology AS som følge av at Du ikke gjør det, kan føre til at vi krever full refusjon fra deg.

Du bekrefter at Du kan bruke kjøretøyene utelukkende som tiltenkt og instruert i vår applikasjon, i samsvar med lokale forskrifter og i samsvar med disse vilkårene og betingelsene, slik som (men ikke begrenset til):

– Ikke forandre, demontere eller justere på våre el-sparkesykler
– Ikke kjøre eller parkere innenfor avgrensede områder
– Ikke ta med/kjøre på el-sparkesykkelen utenfor operasjonsområdet (“Operasjonsområdet” er i dette tilfellet definert som området der Du kan avslutte turen som er omkranset av et rødt kontinuerlig område/gjerde på kartet). Å gjøre dette kan føre til et straffegebyr på opptil 1500,- NOK (i tillegg til reisens totale kostnad)
– Kjøre maks 1 person på en enkelt el-sparkesykkel
– Ikke dele/bruke ditt Ryde Pass eller Free Credits til andres fordel, som for eksempel å starte en sparkesykkel for noen andre  (dette kan føre til et gebyr på opptil 2000,- NOK og ditt Ryde Pass eller Free Credits vil bli fjernet)
– Ikke kjøre el-sparkesykkelen hvis din totalvekt (inkludert tilbehør) overstiger 120kg
– Rapportere om skader, tyveri, ulykker eller lignende scenario til et kjøretøy Du leide og/eller har kommet over
– Bruke passende sikkerhetsutstyr
– Ikke kjøre i en utilbørlig tilstand, for eksempel (men ikke begrenset til): under påvirkning av stoffer, distrahert, under en dårlig fysisk tilstand, under påvirkning av medisiner eller andre faktorer som kan forhindre deg i å betjene et kjøretøy på en ansvarlig måte og kompetent måte
– Kjøre ordentlig og kompetent med hensyn til alle trafikklover og lokale forskrifter
– Parkere hensynsfullt i forhold til alle trafikklover og lokale forskrifter
– Ikke ta el-sparkesykkelen med på andre typer fremkomstmidler (for eksempel, men ikke begrenset til: busser, tog, biler, osv.)

Du bekrefter at Du forstår og aksepterer at eventuelle skader og/eller kostnader mot Ryde Technology AS som følge av å ikke overholde disse beskrevne vilkårene, lokale trafikklover og lokale forskrifter vil bli fakturert til deg, og er Ditt eneansvar med mindre Ryde Technology AS har spesifikt gitt uttrykk for annet skriftlig.

5.) Ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrensning og force majeure

Du bekrefter herved at bruken av våre tjenester utelukkende er på Din risiko. Ryde Technology AS har ingen garantier med hensyn til tjenesten og ingen forpliktelser for hendelser som (men ikke begrenset) til: Feil, avbrudd, utilgjengelighet, vedlikehold, kjøretøyets tilstand og/eller lignende.

Du bekrefter og forstår at el-sparkesykler er elektriske kjøretøy som kan få problemer eller funksjonsfeil, selv om det er vedlikeholdt og inspisert riktig før bruk. Slike problemer kan forårsake personskader, skader eller farer av forskjellige slag for deg og/eller andre, mennesker, eiendommer eller lignende. Du bekrefter at Du forstår og samtykker i at Du er eneansvarlig for alle slike farer og risikoer som kan oppstå ved drift av noen av disse kjøretøyene. Når Du velger å bruke tjenestene våre og betjene noen av våre kjøretøy bekrefter Du at Du påtar deg det fulle ansvaret for alle relaterte risikoer og farer, og at Du kan være ansvarlig for alle relaterte skader, dødsfall og/eller kostnader. Du bekrefter og forstår at drift av et elektrisk kjøretøy innebærer et element av risiko, og at farlige situasjoner kan oppstå og kanskje ikke kan unngås selv om det er gjort riktige forholdsregler.

Du bekrefter at Du vil kompensere og ikke fremsette krav eller be om erstatning av noe slag mot Ryde Technology AS angående bruken av våre tjenester eller drift av noen av våre kjøretøy. Du erkjenner at Du har godtatt å bruke tjenestene våre i samsvar med disse vilkårene og at all bruk av tjenestene er Ditt eneansvar. Du samtykker i å ikke misbruke noen av våre tjenester, og å unnlate å gjøre dette er Ditt eneansvar.

Du bekrefter at Ryde Technology AS ikke skal være ansvarlig for tap, skade, svikt eller feil som er forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, definert som “force majeure”, slik som (men ikke begrenset til): naturkatastrofer, endring i lovgivning og/eller lover, værforhold, strømbrudd, infrastrukturproblemer, streik, ordre fra administrative myndigheter, avbrytende hendelser og/eller eventuelle hendelser med lignende utfall.

6.) Endringer

Ryde Technology AS forbeholder seg retten til å endre, oppdatere eller modifisere disse vilkårene fra tid til annen uten Ditt samtykke. Du bekrefter at Du regelmessig bør gjennomgå denne avtalen for å være oppdatert bevisst med hensyn til eventuelle endringer. Du bekrefter at denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler og er den endelige og fullstendige avtalen for bruk av våre tjenester. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre, samtykker Du i å være bundet til disse vilkårene.

7.) Gjeldende lov og jurisdiksjon

Du samtykker herved til at tvister som oppstår ved bruk av tjenestene våre eller i forhold til denne avtalen, vil være underlagt norsk lov, og norske domstoler utelukkende. Denne avtalen er utelukkende styrt av norsk lov.

Close Menu