RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

To read our Privacy Policy in English, please click here.

1.) Generelt

Ryde Technology AS er et privat selskap som er opprettet under Norges lover, og har sitt hovedkontor på Pilestredet 75C, 0354 Oslo, Norge med organisasjonsnummer: 922 260 575.

Ryde Technology AS (og dets datterselskaper) omtales som Ryde og/eller oss/vi/vårt/selskapet.

Ryde har et samarbeid med Bydue og ShareBike. Bruk av tjenestene tilbudt av Bydue og ShareBike, og behandlingen av personopplysninger som følger av slik bruk, er gjenstand for alle deler av disse retningslinjer for personvern.

Dette sammendraget av retningslinjer for personvern beskriver hvordan vi behandler informasjon og data for å oppfylle de europeiske kravene om databeskyttelse. Dette dokumentet beskriver hvordan Ryde Technology AS samler inn, lagrer, beskytter og deler personopplysninger internt, i tillegg til eksterne partnere. For å kunne tilby en effektiv tjeneste, må Ryde Technology AS lagre og administrere informasjon om brukerne våre. Informasjonen vi samler inn blir kun brukt til rimelig drifts- og administrasjonsbruk. Vi lagrer denne informasjonen og bruker den for å gjøre det mulig for oss å drive virksomheten på en lovlig, effektiv og ansvarlig måte.

Ryde Technology AS vil ikke samle inn, lagre, bruke eller avsløre Dine personopplysninger uten Ditt forhåndssamtykke, og vi ber deg derfor om å lese og godta disse retningslinjene for personvern før Du bruker tjenestene våre. Ved å opprette en konto hos oss og bruke tjenestene våre, godtar og samtykker Du til at vi samler inn, lagrer og behandler Dine personopplysninger som angitt i disse retningslinjene for personvern. Du kan når som helst trekke tilbake Ditt samtykke.

2.) Hva slags personopplysninger Ryde Technology AS behandler

Ryde Technology AS samler bare inn data hvis de oppfyller gjeldende lovlige krav, hvis det hjelper oss å administrere og drifte tjenestene våre på en ansvarlig måte, eller hvis Du eksplisitt har gitt Ditt samtykke til at vi gjør det. Du har rett til å trekke tilbake Ditt samtykke når som helst.

Ryde Technology AS samler inn personopplysninger når Du oppretter og/eller oppdaterer brukerkontoen Din. Den forespurte informasjonen brukes i det direkte formålet for å kunne tilby en effektiv, trygg og sikker bruk av våre tjenester. Vi samler inn informasjon som: Telefonnummer, Betalingsinformasjon, Navn, E-postadresse(r) og Informasjon om bruken av våre tjenester.

Telefonnummer: Når Du registrerer deg for en brukerkonto hos oss, må Du oppgi et aktivt telefonnummer. Vi sender deg en bekreftelseskode til dette telefonnummeret for å bekrefte nummeret Du har oppgitt.

Betalingsinformasjon: Du må legge til et bankkort, eller en annen betalingsmåte for å kunne bruke våre tjenester.

Navn: Navnet Ditt brukes til å identifisere og kommunisere med deg på riktig måte, og for å tilby tjenestene Du etterspør.

E-postadresse(r): For å kunne kommunisere direkte med deg kan Ryde Technology AS trenge Din e-postadresse, og Du kan derfor bli bedt om å oppgi dette når Du oppretter eller bruker en brukerkonto på hvilken som helst av våre tilgjengelige plattformer.

Informasjon om bruken av våre tjenester: Når Du bruker noen av våre kjøretøy, må vi behandle informasjon for å kunne tilby deg den forespurte tjenesten; informasjon som (men ikke begrenset til): Batterinivå, kjøretid, plassering, kjøretøyinformasjon, kjøretøyets identifikasjonsnummer og lignende.

3.) Deling av personopplysninger

Ryde Technology AS kan bruke og behandle informasjonen om deg for effektivt å kunne oppfylle de forespurte tjenestene. Deling av informasjon om deg til tredjepart gjøres kun dersom; 1) deling til Bydue eller ShareBike er nødvendig som følge av Din bruk av tjenestene til Bydue eller ShareBike, 2) hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre det, eller 3) vi trenger å gjøre det for å kunne oppfylle tjenestene Du forespør blir bedt om på riktig og ansvarlig måte.

Ryde Technology AS kan bruke og behandle informasjonen om deg for å effektivt kunne oppfylle de forespurte tjenestene. Å utlevere informasjon om deg til tredjepart brukes bare hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre det, eller der vi trenger å gjøre det for å kunne oppfylle tjenestene Du blir bedt om på riktig og ansvarlig måte.

Ryde Technology AS selger, bytter eller leier ikke personopplysninger til en tredjepart.

4.) Dine rettigheter til å oppdatere, be om, rette eller fjerne tilgang til personopplysninger

I samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR) har Du flere rettigheter angående Dine personopplysninger. Når som helst kan Du be om tilgang til og/eller endre og/eller slette Dine personopplysninger.

Du kan når som helst trekke tilbake Ditt forhåndssamtykke til å behandle Dine personopplysninger. Du kan gjøre det ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt i bunnen av disse retningslinjene for personvern.

5.) Endringer i Retningslinjer for Personvern

Fra tid til annen kan Ryde Technology AS trenge å oppdatere disse retningslinjene for personvern. Vi vil varsle deg om endringer ved å legge ut oppdateringene på denne siden «Retningslinjer for Personvern». Vi vil også gi deg beskjed via e-post og/eller via et varsel innen våre tjenester før eventuelle endringer trer i kraft. Vi anbefaler deg å lese disse retningslinjene for personvern fra tid til annen når Du bruker våre tjenester.

Hvis Du har spørsmål eller bekymringer om hvordan Dine personopplysninger behandles, kan Du kontakte oss elektronisk eller via post på kontaktinformasjonen nedenfor:

Ryde Technology AS
Pilestredet 75C
0354 Oslo
support@ryde-technology.com
www.ryde-technology.com

Close Menu