RYDE PASS

Terms & Conditions

Kanseller abonnement: Du kan når som helst si opp ditt Ryde Pass abonnement i den nyeste versjonen av vår app (via Menu > Profile).

Cancelling subscription: You can cancel your active Ryde Pass subscription at any time in the newest version of our app (via Menu > Profile).

NORSK

– Ryde Pass er personlig og kan kun benyttes av en bruker og telefon. Dette blir tett monitorert og misbruk vil lede til permanent suspendert brukerkonto uten noen form for kompensasjon.
– Ryde Pass er gyldig i 30 dager.

– De første 30 minuttene av turen er gratis. Deretter vil normal minuttpris være gjeldende.
– Ryde Pass fungerer bare i byen der du har kjøpt passet.
– Du må være under 30 år gammel for å kjøpe Ryde Student Pass.
– Ryde Pass er ikke refunderbart.
– Det kan enkelte dager bli aktuelt å stenge tjenesten grunnet fare for snø og is.
– Hvis den juridiske situasjonen skulle bli endret og dermed hindre videre drift i Bergen så vil resterende dager som eventuelt ikke kan bli benyttet bli tilbakebetalt (f.eks. hvis du har 20 gjenstående dager og du har betalt kr 799,- så vil du bli refundert 20/30*799kr).
– Ordinære Kjøpsbetingelser (se her) gjelder i tillegg til disse vilkårene.

ENGLISH

– The Ryde Pass is limited to one user and one phone only. This is closely monitored and misuse will lead to a permanently suspended account without compensation for any loss.
– The Ryde Pass is active for 30 days.
– The first 30 minutes of a trip is free. After that, the normal minute fee will apply.
– The Ryde Pass will only work in the city where you have bought the pass.
– You must be under 30 years of age to purchase the Ryde Student Pass.
– The Ryde Pass is non-refundable.
– The service could potentially be closed on days with hazardous weather conditions.
– If the legal situation in Bergen would change and prohibit further operations, you will be refunded for the remaining days of your Ryde Pass where you could not use our services (eg if you have 20 days remaining and you have paid 799,- you will be refunded 20/30*799 NOK).
– Ordinary Terms & Conditions (found here) still apply.

Close Menu